Een goed gevoerde administratie voorkomt kosten

Een goed gevoerde administratie voorkomt kosten

Als ondernemer heb je belang bij een deugdelijke registratie van de gewerkte uren, van de gereden kilometers, van de ingekochte goederen en van de in rekening te brengen kosten.

Boekhouding

Een financiƫle administratie is dan ook meer dan alleen een boekhouding. De belangrijkste onderdelen zijn

* het bijhouden van de uitgaven en inkomsten

* het registreren van BTW betalingen

* het vastleggen van de uren die aan een opdracht besteed zijn en wie ze gemaakt heeft

* een kilometerregister voor de belasting, om achteraf niet met een te hoge bijtelling geconfronteerd te worden

* het vastleggen van de kosten die niet direct met een opdracht in verbinding gebracht kunnen worden, zoals de huur, energielasten, kantoorbenodigdheden. Goed zicht op deze kosten helpt bij het vaststellen van de overhead

* het registreren van kosten die buiten het bestek van de opdracht vallen. In principe zijn dit verliezen. Het is dus goed hier zicht op te hebben.

Belasting afdragen/besparen

De afdracht van de BTW dient per kwartaal en altijd stipt op tijd te geschieden. Wordt dat vergeten, kan dat extra kosten veroorzaken. Dat geldt eveneens voor afdrachten van de sociale lasten en de betaling van openstaande beschikkingen van de belastingdienst. Daar staat tegenover dat kennis van de mogelijkheden puur geld op kan leveren. Denk aan belastingvermindering of aftrekposten in verband met investeringen. Hier kan een vakman veel geld voor een ondernemer verdienen.

Accountant

Door de administratie uit te besteden aan een ervaren accountant of boekhouder zoals Brockbernd.nl, kunnen allerlei problemen en kosten voorkomen worden en kan eventueel voordeel binnen gehaald worden. Daarnaast heb je altijd direct zicht op de stand van zaken en hoef je niet eerst dagenlang aan de administratie te werken vooraleer je weet of je winst of verlies maakt. Een accountant kan ook het factureren overnemen. Hij gebruikt de urenregistratie tevens om een nacalculatie te maken om zo direct te kunnen zien wat een opdracht heeft opgeleverd.

Vooruit kijken

Ondernemen is vooruit durven kijken, risico durven nemen en overtuigd zijn van het product. Een ondernemer die vanuit een goed functionerende administratie kan werken, heeft drie directe voordelen.

  1. Hij weet hoeveel marge er is om een investering te doen.
  2. Hij kan de gegevens benutten om vast te leggen wat de verwachtingen voor de komende maanden zijn.
  3. Hij weet zodoende hoe de voorraad er uit moet zien.

Drie belangrijke gegevens om een onderneming te runnen. Op die manier wordt geld zodanig ingezet dat de rentelasten zo laag mogelijk, de mogelijkheden optimaal en de winst zo hoog mogelijk zijn.

Adviseur en ondersteuner

Dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door een boekhouder, belastingadviseur en accountant die zorgt voor die optimaal werkende administratie en met raad en daad ter zijde staat waar dat gewenst is.

Related posts:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *